What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (394)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (15 สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น. กองการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดญาณเวศกวัน มีกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม กิจกรรมฝึกสมาธิภาวนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
Read more...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวาระการประชุมให้ นายบัญชา วุฒิสังคะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ทำการแถลงนโยบายต่อสภา เพื่อให้สภาฯ ทราบแนวทางในการบริหารและพัฒนาตำบลบางกระทึกต่อไป

Read more...

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด และหากท่านใดที่ต้องการความช่วยเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โทร.0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน รักษาราชการแทนนายอำเภอสามพราน กล่าวเปิดการประชุม

และมีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังต่อไปนี้ นายศิริ เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นประธานสภาฯ นายปรีดา เจิมสุจริต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาฯ นายอรรถพล เอี่ยมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นเลขานุการสภาฯ

และได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ในปี 2564 ได้แก่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือนกันยายน 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more...

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดญาณเวศกวัน โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ฝึกสมาธิภาวนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

Read more...

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกำนัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก  ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกกักตัวในช่วงการแพร่ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration