What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (336)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2558

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบางกระทึก       นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย และออกให้คำแนะนำการควบคุมโรคแก่ประชาชนร่วมกับ รพ.สต.บางกระทึก และ อสม.ตำบลบางกระทึก ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันการเกิดของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ได้มีแผนการทำงานดังกล่าวให้แก่ผู้นำชุมชน ทุกชุมชนได้รับทราบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานและเพื่อการร่วมตรวจสอบการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ปี 2558

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับชมรมแอโรบิค ๓ ชมรม คือชุมชนหมู่บ้านปาริชาติ ชุมชนหมู่บ้านมณฑลนคร และชุมชนดอนหวาย ได้จัดโครงการแอโรบิค เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Read more...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก

           กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานกองทุน ของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดประชุมกองทุน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อพิจารณาโครงการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ทั้งนี้มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ

Read more...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษ  เทศบาลตำบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อง  มอบให้นายระเด่น  แทนประชา   รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายระเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more...

โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 2557

เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดโครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) วันที่ 30  พฤศจิกายน 2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวันสำคัญและกตัญญูต่อบิดา

Read more...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2557(เทอม2)

เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการนิทานแสนสุข

โครงการนิทานแสนสุข, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการนิทานแสนสุขขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับต่อไป

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration