What's NEW
A+ A A-
กองการศึกษา

กองการศึกษา

Website URL:

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก 
โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
ขอเชิญหนูๆน้องๆ เด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวาย

 

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึกเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวายเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1) กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้

      2) กิจกรรมจัดหาเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

      3)กิจกรรมการละเล่นหรือเกมส์แข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

      4)กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลประเภทเดี่ยวหรือทีม แล้วแต่ความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือความสามารถอื่นๆ

      5)จัดบริการอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

      นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า/โรงงาน ที่สนใจให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล /ซุ้มอาหาร เพื่อร่วมกันจัดงานให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลานของเรา สนใจติดต่อให้การสนับสนุนได้ที่ โทร. 02-4877213 ต่อ 215 หรือ 089-9249421 #ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้#

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561

         เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึกและตำบลข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ วัดใกล้บ้านในพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วัดดอนหวาย หมู่ที่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

                  เวลา 22.00 น.     - พิธีสวดมนต์ข้ามปี 

            - วันที่ 1 มกราคม 2561     

                  เวลา 08.00 น.     - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2. วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

                  เวลา 19.00 น.     - แนะนำกิจกรรมวัญาณฯ (ฟังเรื่องเบื้องต้นกิจกรรมธรรมมะปี 2561) 

                  เวลา 20.00 น.     - ขับขานตำนานธรรม (สวดมนต์แปล)

                  เวลา 21.00 น.     - สุขล้ำด้วยวิปัสสนา (พระสงฆ์นำเจริญสติปัฏฐาน)

                  เวลา 21.30 น.     - ธรรมกถาสบายใจ (ฟังธรรม)

                  เวลา 22.00 น.     - พักผ่อนคลาย แข่งทายปัญหา (กิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมมะชิงรางวัล)

                  เวลา 23.00 น.     - แผ่เมตตาให้ทุกคน (ตั้งจิตแผ่เมตตา และอุทิศกุศล)

                  เวลา 23.30 น.     - พุทธมนต์เคาท์ดาวน์ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดบทชัยมงคลคาถายามเที่ยงคืน)

                  เวลา 00.00 น.     - ร่วมก้าวสู่ปีที่ดีงาม (ฟังพรปีใหม่จากพระ และรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล)

           - วันที่ 1 มกราคม 2561    

                  เวลา 01.00 น.     - ภาวนาข้ามปี (พระสงฆ์นำภาวนา เนสัชชิกถึงรุ่งเช้า)

                  เวลา 05.00 น.     - ทำวัตรสวดมนต์ (สวดมนต์แปลที่โบสถ์)

                  เวลา 06.30 น.     - ทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด เริ่มที่อุโบสถ)

 

                                            

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. โดยประมาณ งานนี้จัดโดยท่านนายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึกเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวายเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1) กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้

      2) กิจกรรมจัดหาเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

      3)กิจกรรมการละเล่นหรือเกมส์แข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

      4)กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลประเภทเดี่ยวหรือทีม แล้วแต่ความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือความสามารถอื่นๆ

      5)จัดบริการอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

      นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า/โรงงาน ที่สนใจให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล /ซุ้มอาหาร เพื่อร่วมกันจัดงานให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลานของเรา สนใจติดต่อให้การสนับสนุนได้ที่ โทร. 02-4877213 ต่อ 215 หรือ 089-9249421 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 
 
 

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

 

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ2559 คณะผู้บริหาร นำโดยนาย ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 20  คน   ซึ่งทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน  ผู้บรรยายโดย  นางสาวกิตติยา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการการการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลตำบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพหักจังหวัดราชบุรี ตั่งแต่เวลา  08.00-12.00 น.   จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 13  คน   โดยมี นางวรนุช  รุ่งเรือง   รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธานรับคณะศึกษาดูงานซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้เข้ามาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมและมีการจัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ผู้บรรยายโดย  นางสาวกิตติยา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการการการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ2559 เทศบาลบางกระทึกได้ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั่งแต่เวลา  10.00-12.00 น.   จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 15  คน   โดยมี นางสาวเอ็ดดู   ส่องแสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานรับคณะศึกษาดูงานซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้เข้ามาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ผู้บรรยายโดย  นางสาวกิตติยา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการการการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการติด ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามเจตนารมย์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประกอบด้วย นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ประธานกรรมการ นางสาวกิตติยา ไกรลาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนัชชาบุญประมวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวรังสิยาจารุธรรมวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางโสภามงคลดี ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration