A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่องาน "สืบสานงามอย่างไทย แต่งชุดไทยไปลอยกระทง"

โดยในช่วงเช้าได้มีการ จัดการแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภททีมไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก

และในช่วงค่ำ ได้มีการจัดกิจกรรม ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก นอกจากนี้ยังมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 6 ปี และการประกวดนางนพมาศบางกระทึก และในช่วงท้ายของงาน ยังมีการแสดงรำวงย้อนยุค

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

              ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์รับฟังความเห็นของประชน  กรณี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  นจะพิจารณารับคำขอของบริษัท  โฟร์  แลบบอราทอรีสื จำกัด  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่  16/24  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

โครงการสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก โรงเรียน  วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โรงเรียนคลองบางกระทึก และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กำหนดจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง รวมทั้ง  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดี ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในการจัดงานดังกล่าว เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

  1. 1.การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
    1. 1)รุ่นอายุ 9 - 12 ปี
    2. 2)รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป
  2. 2.การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 6 ปี
  3. 3.การประกวดนางนพมาศ “นางนพมาศบางกระทึก” อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วม     การประกวดแข่งขันในรายการดังกล่าวโดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน         พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และสามารถติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดระเบียบการ และขอรับใบสมัคร ได้ที่ ห้องกองการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2482 7214-5 ต่อ 216 หรือ 08 6414 3556หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkratuek.go.th

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันออกพรรษา 2562

การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีการตรวจสุขภาพ สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และในวันนี้ได้มีวงดนตรีคาราโอเกะอาสา วงดอกกระทุ่มบาน จากชมรมผู้สูงอายุตำบลกระทุ่มล้ม มาร่วมแสดงสร้างความสนุกสนาน ทางเทศบาลตำบลบางกระทึกและต้องขอกราบขอบพระคุณอย่าสูง

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration