What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. คณะจากเทศบาลตำบลบางกระทึก พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ร่วมกันทำความสะอาดบำรุงพื้นที่บริเวณ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

       ตามหนังสือที่อ้างอิงถึง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และอนุญาตขยายโรงงาน  ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  ของบริษัท  ไลฟ์  เทคโนโลยี  จำกัดความละเอียดแจ้งแล้ว(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

 

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน ซึ่งก็ได้มีน้องๆ นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และผู้ปกครอง มาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 
และที่สำคัญ ยังมีการเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ที่หมดวาระลง เพื่อหาบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำในการบริหารชมรมผู้สูงอายุและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน

เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

      เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน 'วันสิ่งแวดล้อมไทย' 4 ธันวาคม 2561 โดยร่วมกันทำความสะอาดบำรุงพื้นที่บริเวณถนน ไร่ขิง - ทรงคนอง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   *ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองหรือชุดจิตอาสา

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส"

   เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ตามแนวทาง 5 ส โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ตามหลัก "บวร" เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ในการทำกิจกรรมและเข้าร่วมงานตามแนวทาง "1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยให้ทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ 1 วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

ครั้งที่ 3 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันอังคารที่  12 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 4 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 5 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ครั้งที่ 6 วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 7 วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 8 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 9 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 10 วันพระ ข้น 8 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

 

ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ระยะที่ 2

     เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามนโยบายการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจะนำรายได้จากการกำจัดขยะ ไปซื้อหนังสือเรียน เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

     โดยผู้สนใจสามารถนำมือถือเก่ามาบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2482-7214-5 ต่อ 204

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของกรมการท่องเที่ยว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.tourism.go.th หรือแสกน QR CODE รายละเอียดปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3/ว 134 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนบ 2-4

ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

.....................................................................

    ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะพิจารณารับคำขอของบริษัท ไลฟ์ แคร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามไฟล์เเอกสารดาวน์โหลด

    บุคคลใดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมทราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561 พ้นจากกำหนดนี้แล้วทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0311 - 3 ต่อ 103 โทรสาร 0 3434 0317

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบางกระทึก และปัญหาต่างๆ จากทั้งทางฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถิ่น

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration